26-09-06

Programmapunten gemeenteraadsverkiezingen ...

Onze toekomstvisie voor de jeugd in Melle:

 

- Een geschikte fuifruimte !

Nauwe samenwerkingsverbanden leggen met onderwijsinstellingen, eventueel bedrijven op ons grondgebied na de opmaak van een globale inventaris van alle accomodaties die desnoods tijdelijk kunnen aan de nood voldoen. Bovendien laat het decreet toe 12 maal per jaar een fuifactiviteit te organiseren in zonevreemde gebouwen, zodat er tijd voorhanden is om op redelijke termijn het probleem op te lossen.

- Aangepaste logistieke ondersteuning voor georganiseerde en niet -georganiseerde jeugd

Vlot doch gereglementeerd ter beschikking stellen van personeel

Nauwere samenwerking met de ons omringende gemeenten, voor bijvoorbeeld de opmaak en de uitvoering van grensoverschrijdende activiteiten. Zo verbreedt men de waaier aan mogelijkheden voor een breder publiek en worden middelen gedeeld en beter aangewend, zoals personeel, busvervoer, materiaal en materieel, uitleendienst, beschikbare ruimtes.

De uitbouw van een drempelverlagend jeugdinformatiepunt

- Transparante en open dienst 'Vrije tijd' uitbouwen met afgelijnde en welomschreven taken, financiële middelen en voldoende personeelsinvulling. Met dezelfde middelen meer bereiken voor alle diensten.

- Meer vrijheid in het uitwerken van ideeën, geen politiek inmenging, maar wel controle vanuit de jeugddienst. Via de dienst 'Vrije tijd' kan door vertegenwoordiging van alle factoren accuraat worden ingespeeld op acties en voorstellen vanuit alle geledingen en de diverse raden.

- Streven naar een meer intergemeentelijke samenwerking op diverse echelons. Zie ook punt 2. Door deze samenwerking verruimen de ideeën, vergroot het aanbod, groeit de interesse en worden middelen efficiënter ingezet. Ook de stad Gent kan voor activiteiten op schaal van onze gemeente bijdragen tot een krachtige input. Niet georganiseerde jeugd is zeker geboeid door korte en krachtige initiatieven. Bovendien is de ervaring van andere partners een niet te onderschatten verrijking en garantie op succes.

- De huisvesting van de dienst 'Vrije tijd' op een daartoe geschikte plaats voorzien. Dit is mogelijk zonder buitensporige kosten. Er wordt hier vooral gedacht aan de in gebruikname van het stationsgebouw, hetwelke beschikbaar is, waarvoor subsidies beschikbaar kunnen worden gesteld door de klassering en de uitstekende ligging tov het gemeentehuis, in het hart van de gemeente. Bovendien is er een drempelverlagende werking naar alle verenigingen en jeugd toe.

- Een veel nauwere samenwerking met alle factoren binnen en buiten onze gemeente die rond en met jeugd gelinkt zijn.

- Open ruimte, speelbos.

- Het uitwerken van, een aan de nieuwe noden, aangepast uitleensysteem, door bv uitleencheques.

- Het eventueel aanpassen en bijsturen van de diverse info - en bekendmakingskanalen van de diverse acties voor en door jeugd.

19:35 Gepost door Ann-Sofie Haeck - Secretaris Jong VLD Melle in 8 OKTOBER !!! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.