12-09-06

Het doel van onze vereniging ...

 

Als Vlaamse onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitvoeren van een op liberale ideologie en de democratische beginselen gebaseerde politiek. Daartoe zal zij zich onder meer tot doel stellen:

  • de verspreiding van een eigentijds liberalisme dat ten allen tijde de belangen van de mens centraal stelt
  • het bevorderen van de verdraagzaamheid,  zowel in het algemeen als tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen in Vlaanderen in het bijzonder
  • het propageren van een echte democratische samenleving waar inspraak van de burger bij de besluitvorming maximaal en optimaal is
  • het bevorderen van solidariteit tussen mensen: in eigen gemeenschap, op Europees vlak en op wereldschaal
  • het aanmoedigen van een politiek bewustzijn en politieke betrokkenheid bij jongeren
  • het bevorderen van de politieke vorming van haar leden

 Aandachtspunten 

  • Jeugd en Onderwijs (fuiven, jeugdbewegingen, studentenjobs, kinderopvang, organisatie van kleuter, lager, middelbaar (ASO, TSO, BSO) en hoger onderwijs (hogescholen, universiteiten), schoolplicht, levenslang leren, studiebeurzen, vorming en opleiding van werkzoekenden, …)
  • Sport, cultuur en media(sport- en topsportbeleid, muziek, festivals, literatuur, theater, beeldende kunsten, televisie, radio, subsidiëren of niet, privatiseren of niet, …)

11:10 Gepost door Ann-Sofie Haeck - Secretaris Jong VLD Melle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.